Școala Gimnazială „Ion Heliade Rădulescu”


Condiții generale de utilizare

Acesta este website-ul oficial al Școlii Gimnaziale „Ion Heliade Rădulescu”, iar drepturile de autor asupra întregului conținut al acestuia, inclusiv imaginile și bazele de date, aparțin în totalitate acesteia.

Datele și informațiile sunt prezentate în website-ul Școlii Gimnaziale „Ion Heliade Rădulescu” numai în scopuri informative și pentru promovarea instituției și nu sunt prezentate materiale cu caracter publicitar sau comercial.

Școala Gimnazială „Ion Heliade Rădulescu” își rezerva dreptul de a actualiza și modifica atât conținutul, cât și structura website-ului în orice moment și fără preaviz.

Reproducerea, traducerea și utilizarea informațiilor publicate este permisa numai cu acordul Școlii Gimnaziale „Ion Heliade Rădulescu” sau pentru uz strict personal; utilizarea în alte scopuri sau în scopuri comerciale este strict interzisă, informațiile prezentate pe acest website sunt cu titlu gratuit.

Toate materialele și fișierele grafice de pe acest website sunt protejate de legea drepturilor de autor, cu modificările și completările ulterioare, și nu pot fi reproduse fără acordul expres al Școlii Gimnaziale „Ion Heliade Rădulescu”, cu protejarea drepturilor de autor. Utilizarea oricăror materiale și fișiere grafice, aparținând Școlii Gimnaziale „Ion Heliade Rădulescu”, pentru alte scopuri decât cel pentru care a fost dat acordul, este interzisă. Permisiunea de a folosi conținutul acestui website, în alte scopuri decât cel personal, se acordă doar de către Școala Gimnazială „Ion Heliade Rădulescu”.

Încercările de orice natură de modificare a imaginii și informațiilor din prezentul site dă Școlii Gimnaziale „Ion Heliade Rădulescu” dreptul unilateral și neechivoc să facă uz de toate prerogativele sale de a se adresa instanțelor legal competente pentru sancționarea acestui fapt.

Școala Gimnazială „Ion Heliade Rădulescu” folosește coduri HTML proprietatea altor persoane fizice sau juridice, cu scopul de a promova acest site, fără a încălca drepturile de autor.

Dacă vom fi sesizați despre încălcarea drepturilor de autor vom demara o anchetă pentru a soluționa problemele apărute. Cu toate acestea, nu oferim garanția certă ca vom șterge materialele sesizate ca fiind proprietatea altei persoane fizice sau juridice.

Școala Gimnazială „Ion Heliade Rădulescu” își rezervă dreptul de a revizui și aduce la zi aceste reguli de utilizare a website-ului în orice moment, efectiv chiar din data postării noilor modificări și amendamente pe acest site, fără o anunțare în prealabil.

Absolvirea de garanție

Școala Gimnazială „Ion Heliade Rădulescu” nu-și asumă nici o responsabilitate pentru erori sau omisiuni în aceste materiale.

ACESTE MATERIALE SUNT FURNIZATE "CA ATARE", FĂRĂ NICI UN FEL DE GARANTIE, FIE EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ.

O persoană fizică sau juridică care își bazează deciziile, acțiunile sau inacțiunile sale pe informațiile conținute în acest website își asuma răspunderea integral pentru eventualele pierderi suferite.

Școala Gimnazială „Ion Heliade Rădulescu” depune toate diligentele pentru a prezenta în mod cât mai exact și concis toate informațiile din acest website. Cu toate acestea, Școala Gimnazială „Ion Heliade Rădulescu” nu este și nu va fi legal responsabilă, în nici o circumstanță, pentru nici o inadvertență ori descriere eronata a informațiilor prezentate în acest site.

Școala Gimnazială „Ion Heliade Rădulescu” nu garantează acuratețea sau completitudinea informațiilor, a textului, grafica, link-urile sau alte note conținute în aceste materiale.

Informația de pe acest server poate fi supusă schimbării fără aviz prealabil și nu reprezintă un angajament viitor din partea Școlii Gimnaziale „Ion Heliade Rădulescu”.

Daca considerați că condițiile de utilizare prezentate mai sus sunt inacceptabile pentru dvs., ne cerem scuze și vă rugam să nu continuați exploatarea datelor și informațiilor prezentate pe acest website.