Pe această pagină veţi regăsi toate informaţiile referitoare la înscrierea în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2020 - 2021


Referitor la inscrierea copiilor in clasa pregatitoare / online - pentru perioada de suspendare a cursurilor

 

Vă informez ca - pe site-ul https://inscriere.edu.ro/ - exista formularul online care permite părinților să completeze online datele necesare pentru înscrierea copiilor în învățământul primar.


Aceasta cerere trebuie tiparita din aplicatie si doar odată cu semnarea cererii tipărite din aplicaţie de către părinte, cererea devine VALIDĂ.


VALIDAREA CERERII înseamnă CONFIRMAREA CĂ DATELE AU FOST INTRODUSE CORECT ÎN APLICAŢIE.


NUMĂRUL DE CLASE PREGĂTITOARE - 4.


Trei clase în învățământ tradițional

Man Romelia Melania.

Matache Gherghina.

O clasă în alternativa educațională STEP BY STEP

Micu Mihaela

Stoica Adriana


TELVERDE

0 800 816 243
Criteriile generale de departajare care se aplică sunt următoarele:

  1. existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
  2. existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
  3. existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
  4. existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.

Informații suplimentare la serviciul secretariat.


Școala Gimnazială; "Ion Heliade Rădulescu" este o școală mare, cu săli generoase, cu laboratoare și cabinete dotate cu mijloace didactice necesare activităților, cu o frumoasă sală de sport și cu o bază sportivă modernă - cu amenajări la nivelul standardelor competiționale, cu un C. D. I. modern, conectat la internet, unde învață și se formează – îndrumați de cadre didactice calificate și cu dragoste de profesie - peste 900 de elevi și preșcolari, atât în învățământul tradițional, cât și în alternativa educațională Step by Step.

În anul școlar 2020 – 2021 clasele pregătitoare, atât învățământul tradițional cât și alternativa educațională STEP BY STEP, vor funcționa în săli de clasă spațioase, cu mobilier adecvat necesităților elevilor și adaptat vârstei acestora, dotate cu materialele didactice necesare desfășurării unui proces educativ de bună calitate. La aceste clase vor fi încadrate cadre didactice calificate, cu o bogată experiență didactică, cu rezultate deosebite în activitatea cu elevii atât cea cuprinsă în planurile cadru cât și cea extracurriculară.