• +40 243 257 332
  • secretariat@scih.ro

Școala Gimnazială
„Ion Heliade Rădulescu”

Urziceni, Ialomița

CALENDARUL

de desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIIIa, în anul şcolar 2021 – 2022, conf. OME nr.5149/30.08.2022

Pentru transmiterea contestațiilor folosind mijloace electronice se va folosi adresa de e-mail a școlii – secretariat@scih.ro :

– contestațiile vor fi depuse în intervalele orare specificate, conform calendarului.

– conțin declarația în care se menţionează faptul că s-a luat cunoştinţă că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei poate modifica, după caz, nota iniţială, prin creştere sau descreştere, semnată şi de către părinţii/reprezentanţii legali ai elevului;

– documentele depuse sub formă scanată semnată olograf sau document semnat electronic.

Modelul contestației si al declarației este aici.

23 iunie 2022 Afişarea rezultatelor înaintea contestaţiilor (până la ora 14,00)

 

Depunerea contestaţiilor
23 iunie 2022 (ora 16,00 – ora 19,00)
24 iunie 2022 (ora 8,00 – ora 12,00)

 

Soluţionarea contestaţiilor
24 iunie – 29 iunie 2022

 

30 iunie 2022 Afişarea rezultatelor finale după soluţionarea contestaţiilor

Înscrierea în clasa pregătitoare

Unitatea noastră organizează pentru anul școlar 2022 – 2023 un număr de trei clase pentru învățământul tradițional și o clasă în alternativa educațională STEP BY STEP.

Grădinița cu program prelungit nr.1

Învățământ preșcolar

Clasa pregătitoare

Imagini din spațiile în care își desfășoară activitatea.

Consiliul de administratie

Mișcarea personalului didactic

Legislația aferentă mobilității personalului didactic din învățământul preuniversitar.