• +40 243 257 332
 • secretariat@scih.ro

Proceduri

Procedurile operaționale necesare pentru implementarea unitară a sistemului de control intern managerial la nivelul unităţii de învăţământ

 • PO-01.01: Elaborarea Codului de etică
  • F01-PO-01.01 – Hotărârea C.A. privind numirea Comisiei de elaborare a Codului de etică;
  • F02-PO-01.01 – Decizie numire Comisie de elaborare a Codului de etică;
  • F03-PO-01.01 – Hotărârea C.A. privind aprobarea, comunicarea şi aplicarea Codului de etică;
  • F04-PO-01.01 – Decizie aplicare a Codului de etică.
 • PO-01.02: Cercetarea disciplinara a personalului didactic si didactic-auxiliar
  • F01-PO-01.02 – Decizie numire Comisie de cercetare disciplinara;
  • F02-PO-01.02 – Convocator audiere;
  • F03-PO-01.02 – Proces verbal audiere;
  • F04-PO-01.02 – Raport de cercetare disciplinară;
  • F05-PO-01.02 – HCA sanctionare disciplinara;
  • F06-PO-01.02 – Decizie sanctionare;
 • PO-02.01: Întocmirea, actualizarea și aprobarea fișelor de post
  • F01-PO-02.01 – Fişă post cadru didactic;
  • F02-PO-02.01 – Fişă post cadru didactic auxiliar;
  • F03-PO-02.01 – Fişă post personal nedidactic;
  • F04-PO-02.01 – Fişă post director adjunct ();
  • F05-PO-02.01 – Hotărâre C.A. privind aprobarea fişelor de post;
  • F06-PO-02.01 – Decizie privind aprobarea fişelor de post.
 • PO-02.02: Delegarea de atribuţii
  • F01-PO-02.02 – Decizie director privind delegarea de atribuţii.
 • PO-04.01: Analizarea şi stabilirea structurii organizatorice
  • F01-PO-04.01 – Hotărârea C.A. privind aprobarea structurii organizatorice (organigrama) a unităţii de învăţământ;
  • F02-PO-04.01 – Decizie director privind aprobarea organigramei unităţii de învăţământ.
 • PO-05.01: Stabilirea obiectivelor unității de învățământ
  • F01-PO-05.01 – Hotărârea C.A. privind aprobarea obiectivelor unităţii de învăţământ;
  • F02-PO-05.01 – Decizie privind aprobarea obiectivelor unităţii de învăţământ;
  • F03-PO-05.01 – Formular stabilire obiective specifice unităţii de învăţământ.
 • PO-06.01: Planificarea resurselor în vederea atingerii obiectivelor
  • F01-PO-06.01: Hotărârea C.A. privind aprobarea PDI;
  • F02-PO-06.01: Hotărârea C.A. privind aprobarea Planului managerial al unităţii de învăţământ;
  • F03-PO-06.01: Decizie director privind aprobarea PDI;
  • F04-PO-06.01: Decizie director privind aprobarea planurilor manageriale/operaţionale ale unităţii de învăţământ;
  • F05-PO-06.01: PDI;
  • F06-PO-06.01: Plan managerial;
  • F07-PO-06.01: Plan operațional.
 • PO-07.01: Monitorizarea şi raportarea performanțelor
  • F01-PO-07.01: Model de raport monitorizare și raportare performanțe
 • PO-08.01: Determinarea expunerii la risc
  • F01-PO-08.01: Formular de alertă la risc;
  • F02-PO-08.01: Scală de estimare a probabilității de materializare a riscurilor;
  • F03-PO-08.01: Scală de estimare a impactului global al riscului;
  • F04-PO-08.01: Scală de evaluare a expunerii la riscuri;
  • F05-PO-08.01: Registrul riscurilor.
 • Comisia de control intern/managerial (CCIM)
  • PO-91.01: Desemnarea Comisiei de control intern managerial
   • F01-PO-91.01: Hotărâre C.A. privind constituirea CCIM;
   • F02-PO-91.01: Decizie director privind constituirea CCIM.
  • PO-91.02: Elaborarea şi codificarea procedurilor generale şi operaţionale
   • F01-PO-91.02: Model procedură operaţională;
   • F02-PO-91.02: Model procedură operaţională.
 • Serviciul Secretariat (SS)
  • PO-92.01: Elaborarea şi aplicarea deciziilor
   • F01-PO-92.01: Model decizie
 • Serviciul Contabilitate (SC)
  • PO-93.01: Întocmirea bugetului
  • PO-93.02: Întocmire ALOP
  • PO-93.03: Control financiar preventiv propriu
   • F01-PO-93.03: Registru Viză CFP
  • PO-93.04: Achiziţii publice
   • F01-PO-93.04: Programul anual al achiziţiilor publice;
   • F02-PO-93.04: Lista privind achiziţiile directe.
 • Serviciul Administrativ (SA)
  • PO-94.01: Gestionarea patrimoniului unităţii de învăţământ
   • F01-PO-94.01: Registru evidenţă patrimoniu;
   • F02-PO-94.01: Inventar patrimoniu;
   • F03-PO-94.01: Proces-verbal inventar patrimoniu;
   • F04-PO-94.01: Etichetă inventar obiecte patrimoniu;
   • F05-PO-94.01: Proces-verbal scoatere inventar patrimoniu;
   • F06-PO-94.01: Proces-verbal casare.
 • Biblioteca
  • PO-95.01: Utilizarea fondului de carte
   • F01-PO-95.01: Fişă abonat;
   • F02-PO-95.01: Registru evidenţă abonaţi.
 • Consiliul profesoral
  • PO-96.01: Organizarea şi funcționarea Consiliului profesoral (CP)
   • F01-PO-96.01: Registru şedinţe CP;
   • F02-PO-96.01: Graficul şedinţelor CP.;
   • F03-PO-96.01: Tematica şedinţelor CP;
   • F04-PO-96.01: Anexă registru şedinţe CP;
   • F05-PO-96.01: Model proces-verbal şedinţă CP.
 • Consiliul de administraţie
  • PO-97.01: Organizarea şi funcţionarea Consiliului de administraţie (C.A.)
   • F01-PO-97.01: Registru şedinţe C.A.;
   • F02-PO-97.01: Anexă registru şedinţe C.A.;
   • F03-PO-97.01: Graficul şedinţelor C.A.;
   • F04-PO-97.01: Tematica şedinţelor C.A.;
   • F05-PO-97.01: Model proces-verbal şedinţă C.A.
 • Comisia de management al burselor
 • PO-11.01: Asigurarea continuității activităților desfășurate în unitatea de învățământ
  • F01-PO-11.01: Plan de asigurare a continuităţii activităţilor desfăşurate în unitatea de învăţământ
 • PO-13.01: Realizarea circuitului documentelor
 • PO-13.02: Arhivarea documentelor
  • F01-PO-13.02: Inventar documente;
  • F02-PO-13.02: Nomenclator arhivistic;
  • F03-PO-13.02: Proces-verbal predare-primire documente;
  • F04-PO-13.02: Registru de evidenţă a intrărilor-ieşirilor unităţilor arhivistice;
  • F05-PO-13.02: Proces-verbal al Comisiei de selecţie;
  • F06-PO-13.02: Proces-verbal de predare-preluare;
  • F07-PO-13.02: Registru de depozit;
  • F08-PO-13.02: Fişă de control;
  • F09-PO-13.02: Cerere acces arhivă;
  • F10-PO-13.02: Cerere solicitare cutii/documente depozit;
  • F11-PO-13.02: Lista termenelor după care pot fi date în cercetare documentele privind interesele naţionale, drepturile şi libertăţile cetăţenilor.
 • PO-13.03: Realizarea activităţilor de inventariere
  • F01-PO-13.03: Hotărârea C.A. privind constituirea comisiei de inventariere;
  • F02-PO-13.03: Decizia privind constituirea comisiei de inventariere;
  • F03-PO-13.03: Proces-verbal de întrunire comisie de inventariere;
  • F04-PO-13.03: Proces-verbal de inventariere şi a listelor de inventar.